1. adam 1000 küsür giri kasmış ama suya sabuna değmeyen kendi halinde birisi olduğu için hiç dikkati çekmemiş. halbuki güzel yazıları var. öyle geçerken bir selam vereyim dedim, kim olduğunu bilmem etmem. gecenin 5'i.