1. dna molekülünde de görülebilecek bağ.bu sarmal yapının iki zincirinde karşılıklı olarak bulunan adenin ve timin arasında 2 zayıf hidrojen bağı,sitozin ve guanin arasında da 3 zayıf hidrojen bağı bulunur.