1. bazı takvimlerde rastlanabilen hem kız hem de erkek çocuklar için tavsiye edilen isimler.