• görseller

  • yeniçeri ocağının kaldırılması
  • yeniçeri ocağının kaldırılması
 1. önceleri "ocak devlet içindir" anlayışı egemenken sonraları "devlet, ocak içindir" anlayışının hakim olduğu bir dönem yaşanmıştır.
 2. tek işi osmanlı için, padişahı için ölmek olan yeniçerilerin ortadan kaldırılması çok uzun ve zahmetli bir süreçde olmuş ve bir o kadar da trajik bir şekilde sonuçlanmıştır.
  istanbul sokaklarında büyük bir savaş yaşanmış, ıı. mahmut un yeni ve modern ordusuna sayıca çok da az olsalar çok iyi direnmişlerdir. top atışları ile yeniçerilere üstünlük kuran ıı. mahmut, kaçan yeniçerileri belgrad ormanlarında kıstırmış, ormanı da ateşe vererek kaçan yeniçerileri bir bir öldürmüştür.
 3. resmi tarihlerde vakayi hayriye olarak geçer. genç osman'dan beridir düşünülen, dillendirilen ancak bir türlü uygulanamayan bir hareketken, ikinci mahmut'un kurnazca hareketleri sayesinde kaldırılmıştır.

  reha çamuroğlu, son osmanlı isimli kitabında bu olayı vakayi şerriye olarak niteler. yani sanıldığının aksine bu olay osmanlı'nın çöküşünü hızlandırmış ve sosyal hayatta büyük bir gedik açmıştır, tezini ileri sürmüştür.

  nazan bekiroğlu, isimle ateş arasında isimli kitabında bir aşk hikayesinin paralelinde anlattığı bu olayın yeniçerilerin lakaytlığından değil, bozulmanın zaten tavan yapmış olmasından, sadece yeniçeriliğin değil, bütün bir toplumun erozyona uğradığından gerçekleştiğini söyler.

  ocakla ilgili çok sayıda söylenti arasında en çok dikkat çekeni ise ocağın bektaşi kültürünün en güçlü temsilcisi olması ve ocakta yaşandığı iddia edilen oğlancılık meselesiydi. devletin bu iki olaya da tepki vermek için büyük bir ceza olarak bütün ocağı yaktırdığı iddia edilir.
 4. idris küçükömer'e göre, yeniçerilerin giderek esnaflaşması ve ulemayla birlikte iktidar üzerindeki nüfuzunu iyice arttırması üzerine türk devlet geleneğinin iyiden iyiye sarsılacağı endişesiyle gerçekleştirilmiş olay. bu yönüyle nereden bakıldığına bağlı olarak hayır mı şer mi olduğu daha rahat anlaşılabilir.
 5. yeniçeri ocağının kaldırılması düşüncesinin eyleme dönüşmesi için geç kalınmıştır çünkü eyleme dönüştürmeyi düşünenler ortadan kaldırılmıştır.
  (bkz: genç osman)