• videolar

  • görseller

    • yarak
    • yarak
    • yarak
  1. haydi şurayı "yaralım" daki tırnak içindeki kelimeyle aynı annama gelen kelime yani bu cumleyi haydi şurayı yarak olarakta yazabiliriz
  2. türk dil kurumunun sözlüğüne göre ilkin silah anlamına gelir.ikincil anlamı erkeklik organıdır.bahis konusu isim , yarmak eyleminden türeyerek , yaran aygıt ya da dışlık anlamı taşıyan cisim , nesne anlamında yarak olarak ortaya çıkmıştır.zamanlar insanlar , kimilerince bahis konusu ismin kaba anlamını ön plana çıkarmak amacıylan yarrak şeklinde iki r ile ifade edilmiştir.