1. genellikle işbaşında sarhoş olan, tek işleri vizyona girecek olan yabancı filmlere onlara asla uymayan türkçe karşılıklar bulmak olan ekip.*
  2. inanılmaz hayalgücüne sahip ya da filmlerde bizim görmediğimiz şeyleri gören, mitolojiyi bitirmiş sembolizimi yutmuş, felsefeyi yarmış bireylerden oluşan ekip.
    (bkz: medusa darbesi)
  3. matrixe dokunmadıklarına şükrettiğim, eğer olsaydı onu da "mitokondri sıvısının icinde cereyan eden manasız olaylar" şeklinde çevireceklerinden korkutuğum dövülesi ekip.
  4. yabancı dil bildiklerine dair ciddi şüphelerim olan ekip zira çevirdikleri isimlerden %90 ı yanlış %10 u şaibelidir.
  5. kimi zaman filmi izleyip; "bu filmin ismi şu olsa daha iyi olur!" diye kıçını refere eden ekip. edge adlı bir film vardı, uçurum diye çevirmişlerdi misal.
  6. bu ekip aslında karşıt fikirli iki gruptan oluşur. şöyle ki, birinci grup filmin ismindeki her kelimeyi birebir çevirip sonunda anlamsız bir türkçe karşılık önerir, diğer grup da filmin insana hissettirdiği genel hissiyata göre "aşkın gücü" , "intikam bişeysi" gibi genel başlıklardan birini filme uygun görürler. arada kaynayan deyim ve benzetmelerin hesabını ise yapmak mümkün değildir tabi. ama olsun.arada bir doğru da yapabiliyorlar yani sarhoşken ..