1. aslında doğru 2 boyutlu bir nesne olduğundan uzaydaki doğrunun denklemi aslında düzlemdeki doğru denklemi ile aynıdır.

    yalnız uzayda doğruyu oluşturan sonsuz sayıdaki noktanın x,y ve z koordinatlarına paralel değerleri olduğundan uzaydaki (x1,y1,z1) ve (x2,y2,z2) noktalarından geçen doğrunun denklemi şu şekilde belirtilir.

    (x - x1)/(x1-x2)=(y - y1)/(y1-y2)=(z - z1)/(z1-z2)

    görüldüğü gibi üç düzlem ve iki eşitliğimiz var. bu da doğrumuzu istediğimiz düzleme oturtabileceğimiz anlamına gelmektedir.