• görseller

  • tiridine bandım
 1. kıpır kıpır, iştah açan bir türkü. sözlerde geçen tirit bir eski osmanlı yemeğidir. nakaratı şöyledir:
  tiridine tiridine tiridine bandım.
  bedava mı sandın, para verim aldım.
 2. sabahleyin erken çifte giderken, aman aman
  öküzüm torbadan düşmüş, gördün mü?
  amanını amanını amanını yandım
  tiridine tiridine tiridine bandım
  bedava mı sandın, para verip aldım

  manda yuva yapmış söğüt dalına, aman aman
  yavrusunu sinek kapmış gördün mü?
  amanını amanını amanını yandım
  tiridine tiridine tiridine bandım
  bedava mı sandın, para verip aldım


  aşağıpınar güzellerin yoludur aman aman
  tosya'da kuşak ince belin gülüdür
  amanını amanını amanını yandım
  tiridine tiridine tiridine bandım
  bedava mı sandın, para verip aldım
 3. bir rivayete göre bu şarkı zalim bolu beyine karşı, bolu beyinin kızını kaçıran bir çoban için, bir bolu vatandaşı tarafından şifreli olarak yazılmış. manda bolu beyini, söğüt bulunduğu makamı, yavrusu kızını, sinek te çobanı temsil etmektedir.

  bu olay karşısında sevinen bolu halkı da tiridine (yöresel yemek) banarak coşkularını belirtmektedir.
 4. yanlış hatırlamıyorsam beyaz anlatmıştı bu türkünün hikayesini. derelerin kenarlarında söğüt ağaçları olurmuş ve bu ağacın dalları da yerlere kadar sarkarmış, mandalar da bu ağacın dallarına yuva yaparlarmış, dere kenarında sinekler çok olduğundan manda yavruları da henüz bu sinekleri kovalama becerisine sahip olamadığından her yerlerine sinekler konarmış. "sinek kapmak" da aslında her yerini sinek kaplamış manasında bir deyimmiş yörede. tamamen yöresel özellikler taşıyan bir türkü yani günümüz pop kültürüyle uzaktan yakından bir ilgisi yok.
 5. kastamonu tosya yöresinden bir türküdür. sözleri saçma değildir bilakis anlamlıdır. hikayesi de şöyledir. tosya dediğimiz bölgede pirinç yetişir. pirinç nerde yetişir? bataklığa benzeyen bir yerde. bu pirinç yetiştirilen yerin etrafında söğüt ağaçları vardır ve bu ağaçların dalları yerlere kadar sarkar. mandalar dallara yuva yapmış derken ağaca çıkma gibi şeyler söz konusu değil aşağı sarkan dallardır bunlar. "kapmak" yörede ısırmak manasına geliyor. yavrusunu sinek kapmış derken ısırmış demek istemektedir ozan.
  tiridine bandım kısmına gelince, tirit bir yemektir. bu türküyü yazan ozanı bir gün padişah mı artık bilemem yetkili birisi çağırır karşısında çalsın diye. çalmadan önce ozana tirit yemeği getirirler. ozan yedikten sonra başlar çalmaya."tridine tridine tridine bandım bedava mı sandın? para verdim aldım." bu sözlerle ozan tirit yemeğini karşılıksız yememiştir karşılığında onlara türküyü söylemiştir.