1. anayasamızda şu ana başlıklar ile sözü geçen hak ve özgürlüklerdir..kişilerin doğumundan ölümüne (daha da üstten bakacak olursak ana rahmine düşüşünden ölüm sonrasına) kadar geçerli olacak haklardır..

  > yaşama hakkı
  > kanun önünde eşitlik
  > zorla çalıştırma yasağı
  > kişi güvenliği ve özgürlüğü
  > özel hayatın gizliliği
  > konut dokunulmazlığı
  > haberleşme özgürlüğü
  > yerleşme ve seyahat özgürlüğü
  > din ve vicdan özgürlüğü
  > düşünce özgürlüğü
  > düşünceyi açıklama özgürlüğü

  tabiki de devlet yasama/yürütme/yargı yetilerini kullanarak bu hak ve özgürlükleri suistimal edenleri bunlardan mahrum bırakarak cezalandıracaktır, o yetkiye sahiptir..zaten bizim de "aha!! düşünceyi açıklama özgürlüğümüz varmış" diye gaza gelip, önümüze gelene sövmemiz yanlış ve ters olacaktır..