• isle of dreams
  itü sözlük yazarlarına özel %20 indirimli biletler için son tarih 19 temmuzkayıt ol
 1. anayasamızda şu ana başlıklar ile sözü geçen hak ve özgürlüklerdir..kişilerin doğumundan ölümüne (daha da üstten bakacak olursak ana rahmine düşüşünden ölüm sonrasına) kadar geçerli olacak haklardır..

  > yaşama hakkı
  > kanun önünde eşitlik
  > zorla çalıştırma yasağı
  > kişi güvenliği ve özgürlüğü
  > özel hayatın gizliliği
  > konut dokunulmazlığı
  > haberleşme özgürlüğü
  > yerleşme ve seyahat özgürlüğü
  > din ve vicdan özgürlüğü
  > düşünce özgürlüğü
  > düşünceyi açıklama özgürlüğü

  tabiki de devlet yasama/yürütme/yargı yetilerini kullanarak bu hak ve özgürlükleri suistimal edenleri bunlardan mahrum bırakarak cezalandıracaktır, o yetkiye sahiptir..zaten bizim de "aha!! düşünceyi açıklama özgürlüğümüz varmış" diye gaza gelip, önümüze gelene sövmemiz yanlış ve ters olacaktır..