1. her kelimenin tek heceden ibaret olduğu dillerdir.

    kelimelerin çekimli halleri yoktur , cümle bir tek heceli ve çekimsiz kelimeler bütününden ibarettir ve be ifade ettiği keliemlerin cümle içerisindeki sırasından anlaşılır.

    kelimelerin diğer dillerde çekimli veya ekle ifade edilen halleri ya hiç ifaede edilmez ya da ayrı bir kelime ile ifade edilir.

    tek heceli oldukları için şekil olarak birbirine çok benzeyen kelimeleri ayırt etmek için çok zengin bir vurgu sistemi kullanılmaktadır.

    çin-tibet dilleri bu gruba girer.
  2. tek heceli diller grubundaki dillerin en önemli tarafı vurgudur. tek bir hece vurguyla 15 farklı anlam bile alabilir.