• videolar

 1. bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başkasını düşünmeme durumu, bağnazlık
 2. aşırı tutuculuk. bu her kesimden insanı etkisi altına alabilecek tehlikeli bir yaklaşım. insanın çevresinde gelişen olaylara ilgisiz kalmasına ve dünyaya at gözlükleri ile bakmasına neden olabilir.
 3. sarılma, sıkma anlamına gelir arapçada.
  'âsâb' aynı köktendir. sinir, kas anlamına gelir. 'âsâbın bozulması' ile 'sinirlenmek' eş anlamlıdır.

  aynı zamanda 'asabiyet' aşiretçilik anlamına gelir ki birbirlerine kan bağı nedeniyle sıkı sıkıya bağlı olmadır. vücûdun sinirlerinin birbirlerine bağlı olması gibi...

  taassup(b) bir topluluğa, gruba sıkı sıkıya bağlanma anlamındadır.

  'mutaassıp'(b) ise bu fikri kabullenmiş kişidir.