1. biri bilim üretir, biri üretemez ama sorsan ki hangisi daha medeni o zaman türkiye derler. böle bişiy işte.
 2. iran bir islam devletidir, türkiye laik ve sosyal bir devlet anlayışını benimser. (!)
 3. devletin resmi adı iran islam cumhuriyetidir.
  bizimse türkiye cumhuriyetidir.

  tayyip ve türevleri tepemizden inmediği sürece fark olmaktan çıkıcak durumdur.alt alttan dini devlet işlerine, politikaya bulaştırıyorlar zaten.
 4. 2008 yılı sonu itibariyle
  türkiye'nin dış borcu: 247,1 milyar dolar -- dış borç sıralamasında 23.
  iran'ın dış borcu: 20,7 milyar dolar -- dış borç sıralamasında 74.
 5. türkiye'de atatürk'ü sevmiyorum, humeyni'yi seviyorum diyenler çıkmıştır.
  iran'da humeyni'yi sevmiyorum, atatürk'ü seviyorum diyen henüz çıkmamıştır.
  çıksa bile haberimiz olmamıştır.
 6. iran daki adam devletinin dini olduğunu bilir.
  türkiye deki adam devletinin dini olmadığını bilmez.
 7. aynı dönemlerde ülkelerinde iktidarı ele geçiren mustafa kemal atatürk (osmanlı hanedanından) ve rıza han (kaçar hanedanından) bu noktadan sonra bazı açılardan benzer, bazı açılardan ayrı çizgilere ilerlemişlerdir. mustafa kemal monarşiyi tamamen ortadan kaldırıp beraberindeki ekiple cumhuriyet rejimini tesis etmişse de rıza han ülkeyi anayasal monarşiyle devam ettirme yolunu izlemiştir. savaş bakanlığından şahlığa terfi ettiğinde pehlevi soyadını aldı. pehlevi, pers hanedanı döneminde dili ve yazıyı ifade eden sembolik bir addır.

  burada keskin farklar şu şekilde ortaya çıkmıştır. mustafa kemal atatürk'ün tesis ettiği yeni rejime engel koymaya çalışan (aslında aksi son zamanlarda iddia edilse de) ingiltere iken, rıza şah'ı o dönem ülkeyi işgal eden ruslara karşı destekleyen bizzat ingiltere'ydi. rıza han iktidarı ele geçirdiğinde sonradan çok iyi dostu olacak mustafa kemal gibi bir cumhuriyet rejimi tesis etmek istemişse de destekçisi ingiltere'nin çıkarlarına uygun olmayan bu durum engellenerek anayasal monarşi devam etmiştir. ilginç bir nokta: şahlık rejiminin devamı için rıza şah'a "bu ülkeyi bağlayan iki şey vardır, biri din ikincisi şahlık" şeklinde yoğun baskılarda bulunan mollalar, 56 yıl sonra halk üzerinde yarattıkları etki yoluyla şahlık rejimini kendi elleriyle devirecektir.

  bu iki yakın ülkenin 920'lerden sonraki kaderi, kısa sürede kalkınıp ortaçağ ülkesi görünümünden kurtulmaları, sayısız darbelerle ilerleyişinin sayısızca sekteye uğraması gibi noktalarla birbirine çok benzeyecektir. öte yandan iki ülkenin en başta cumhuriyet-monarşi şeklinde ayrışan yolları yakın tarihlerini farklı şekillerde etkilemiş olup gelecekteki durumlarını da mutlaka farklı şekillerde etkileyecektir. çok benzeşimler gösterse de türkiye'yle iran tarihleri ve olayları hiçbir zaman birbirinin karbon kopyası olmamıştır, üst üste koymak mümkün değildir. gelecekte de olmayacaktır.