1. dinine en ufak saldırıda yaygarayı basabilmek ve semeresini de alabilmektir.müslümanlardan daha çok saygı görmek,misafirlikte ev sahibi gibi davranabilmektir.ama bu türkiye de hristyan olmaktır sadece.
  2. azınlıksan doğaldır. türk iken protestan vesair olmuşsan gariptir. din dediğin şey kültürdür son tahlilde. islam'ı bırakıp türk kültürünün neresine yerleştirilebileceği meçhul olan bir dini tercih etmişsen adama sorarlar; din mi değiştirdin kültür mü? tabii şu da sorulabilir; islam'ın nesini beğenmedin de hıristiyanlığı seçtin? bir din istiyorsan ikisi de din işte.

    isa adamımdır ayrı mesele. kendisini tenzih ederim bu karışık kuruşuk işlerden. hatta gelse de bizim kutsal mekanların önüne işporta tezgahı açan bezirganları tarumar etse.

    sonuç: türkiye'de türklerin hıristiyan olması bence köksüz olmaktır. köksüz olmak da kullanılabilir olmaktır. tehlikeli işler.
  3. din kültürü derslerinin karneye direk beş olarak gelmesidir. derslere girmeden hem de.