1. sonuca ulaşmak için ivan divan deler meziyetine sahip olamyı gerektiren aksiyon...