1. p asal olmak üzere 2p+1'nin de asal olması durumunda bu asallara verilen isim. ilk birkaç sophie germain asalı şunlardır: 2, 3, 5, 11, 23, 29, 41, 53, 83, 89, 113, 131...

    sonsuz sayıda sophie germain asalı bulunup bulunmadığı henüz netleşmemiştir.