1. sonlu elemanlar metodu. bir analizi yaparken , bir çok küççük parçaya bölüp falan filan işlemler sonucu, size gerçek hayata yakınsama yapan hede.
    (bkz. ansys)
  2. büyük bir problemin aslında küçük elemanlardan oluşan bir problemler yumağı olarak sadeleştirilmesi ve sayısal yollarla (matris çözercesine) çözülmesi yöntemi.
  3. mühendisliğin özündeki yeterli yaklaşıklıktaki hesaplarla gerçek sistemleri modelleme becerisinin bir ürünüdür. yetersiz teknik elemanın elinde büyük yanlışlıklara sebep olabilir.