1. türk müziğinde kullanılan basit usullerdendir. dört zamanlıdır. iki nim sofyan'ın birleşmesinden meydana gelir. 4/8'lik, 4/4'lük, 4/2'lik değerlerde vurulur.

    dü-üm..... 2 zamanlı - kuvvetli
    te............ 1 zamanlı - yarı kuvvetli
    ke........... 1 zamanlı - zayıftır.