• videolar+1

 • görseller

  • silsile
 1. tdk: 1. birbirine bağlı, birbiriyle ilgili şeylerin oluşturduğu dizi, sıra
  2.bilinen en eski atalardan yaşayan torunlara kadar aile sırası
 2. jeodezide açı ölçülmesinde aletin açı okuma dizilerine de denir. tam silsile ve yarım silsile olmak üzere iki çeşit açı ölçümü vardır.
 3. arapça zincir demektir. tasavvuf tarihinde ise maneviyet önderleri zinciridir ki bu halkanın som zinciri hz. peygamber'dir. içinde hz. peygamber'in sülalesinden kişilerin bulunduğu bir tarikat silsilesi "silsiletü'z-zeheb" yani 'altın silsile' diye isimlendirilir. üveysilerde ise bu türlü silsilelere rastlanmaz.

  tasavvuf tarihi açısından silsilelerin çok büyük önemi vardır. bir tarikatın silsilesinde bazen tarihi açıdan birbirleriyle görüşmeleri mümkün olmayan şahıslar bulunabilmektedir. ya da arasında iki yüzyıl bulunan kişiler silsilede ard arda gelmiş olabilir. bu nedenle tasavvuf araştırmacıları, silsilelerde tarihi açıdan bir uyum aramak şart değildir. çünkü silsilelerin çoğu manevi olarak bilinir ve son zamanlarda yazılmaya başlanmıştır.

  çoğu tarikatın silsilesinde hz. ali mevcuttur fakat sünni tarikatların büyük çoğunluğu hz. ebubekir'e dayanan silsilelere sahiptir. diğer büyük sahabeye dayanan silsileler de mevcuttur ve her bir sahabe neredeyse bir tarikatın zikir ve seyr u süluk sistemlerini farklılaştırmıştır. bunları tespit etmek için de silsileler büyük oranda yardımcı olur.
 4. resmi kurumlarda, işlemin herkesin bir üstüne bildirmesi ile yapılmasına denir. yani bir dilekçeyi tutup pat diye bağlı olduğunuz kurumun en üst amirine veremezsiniz. en yakın amiriniz kimse ona vermeniz, onun da bir üstüne vermesi, sonuçta bu yolla dilekçenin yazıldığı makama ulaşması gerekir.