1. aslında ilk anayasamız dışındaki tüm anayasalarımız değişmeyen maddeler içeren sert anayasalardır. demokratiklik anlamında ki son günlerde dillere pelesenk, 1961 anayasasının yanına hiç bir anayasa yaklaşamamıştır. tabii bu anayasa 82 anayasasına kadar darbeler ve çeşitli etkenlerle defalarca sertleştirilmiş ve nice hak sekteye uğratılmıştır. öyle ki son dönemde değişen maddelerine rağmeni 61 anayasası ilk haliyel şu an ki anayasamızdan çok daha demokratik bir anayasadır.
  2. sadece değiştirilemeyen maddeler içeren anayasa tipidir şeklinde tanımlanması doğru değildir.
    anayasanın sert mi yumuşak mı anayasa olduğu, normal kanunlardan, farklı organlarca ya da farklı usullerle daha zor değiştirilebilmesi ile tespit edilebilir.
    yani evet, değiştirilemeyecek hükümler içermesi, anayasının sert olduğu anlamına gelirken, bu hükümlere sahip olmayan her anayasa da yumuşak anayasadır diyemeyiz.
    anayasa değiştirilirken yasama organında bir nitelikli çoğunluk aranabilir, anayasa halkoylamasına da sunulabilir, ayrıca belirli süre dahilinde ya da belirli dönemlerde değiştirilmesi engellenmiş olabilir.
  3. değişimi imkansız ya da değişim şartları zor olan anayasalara denir. anayasa tanımı gereği bir toplumsal sözleşmedir. toplum egemenlik haklarını yazılı kurallarla devlete devreder, devlette bu yazılı kuralların dışına çıkmadan, toplumun istekleri doğrultusunda şekillenir. anayasaların değişim hızı ile toplumun değişim hızı arasında doğrudan bir orantı vardır. yani toplum değişimi ister anayasalar değişir. fakat ülkemizde toplumu değiştiren ve dönüştüren hep anayasalar olmuştur. bunun sebebi de sert anayasalardır. bir anayasa ne kadar sert olursa toplumsal dönüşüm zorlaşacağından sistemler zorba yönetimlere dönüşebilir.