• videolar

 1. felsefe tarihine bakıldığında,başlatanların sofistler olduğu görülen felsefik öğreti, kuşkuculuk. dogmatizmin aksine herkes için mutlak doğru bilginin olmadığını, doğru bilginin kişiden kişiye değiştiği iddiasını savunurlar.
 2. descartes tarafından doğru bilgiye ulaşmak için bir yöntem, bir araç olarak kullanılan düşünce akımı. septisizmde sofistlerin düşünceleri sistemleştirilmiştir. buna göre nesnelerin gerçek yapısı kavranamaz. septikler, " bilgi, kişiden kişiye değiştiği için doğru bilgiye ulaşmak imkansızdır, bu yüzden de her şeyden şüphe edilmelidir." fikrini benimsemişlerdir.
 3. kuşkuculuk. hiçbir şeyin gerçekten bilinemeyeceğini savunan felsefe okulu.

  modern dünyanın en baba şüphecilerinden cioran amca şöyle buyurmuş burukluk'ta:

  kendimiz hakkındaki şüphelerimiz olmasa, kuşkuculuğumuz hükümsüzleşir, genelgeçer endişe, felsefi doktrin olurdu.

  böyle buyurmuş cioran amca. doğru da demiş...
 4. yanlısı olduğum şüphecilik akımı.bu akıma tabi olan kişi günlük hayatında bi çok beladan vs. kurtulurken;artık kimseyede güvenemez olur.herkesten,herşeyden bi komplo teorisi üretir olmuştur.
 5. her tür bilgiye şüpheyle bakan, asıl nedenlerini, etkilerini, kesinliklerini inceleyen felsefi görüştür. aklın kesin bilgi elde edemeyeceğini, etse bile sürekli şüphe içinde kalınacağını, mutlaka ulaşmanın mümkün olmadığını savunur.

  ilk septik düşünür protagorastır. protagoras, her şeyin ölçüsü insandır. her şey bana nasıl görünürse benim için öyledir. üşüyen için rüzgar soğuk, üşümeyen için soğuk değildir. her şey için birbirine tümüyle karşıt iki söz söylenebilir" diyerek her insanın kendine göre düşüncesi olacağını belitmiştir. (göreli şüphecilik)

  diğer şüpheci filozoflar için;

  (bkz: pyrrhon) (bkz: descartes)

  edit: ilgili başlıkta hiç adından bahsedilmemiş ismi de kendiyle başı belada'nın hatırlatmasıyla eklemiş olayım. unutmak olmaz. (bkz: parmenides)
 6. septisizm = kuşkuculuk
  nesnel, genel-geçer bilginin varlığından şüphe duyulması. kurucusu pyrrhon' dur. bu akıma kurucusunun adından dolayı pironizm adı da verilmiştir. septisizm; epistemolojik ve metodolojik septisizm olarak 2 ye ayrılmıştır.

  epistemolojik septisizm: insan duyulara dayalı bilginin yanıltıcılığı nedeniyle varlık hakkında doğru bilgiye ulaşamaz. bilgiye duyular ya da akıl yoluyla ulaşulabileceğini söylüyor.

  metodolojik ( yöntemsel ) septisizm: kesin bilgiye ulaşmak için kuşkuyu bir araç olarak kullanır.
  'insan tek bir şeyden şüphe edemez, şüphe etmekte olduğundan. '