1. anadolu selçuklu devleti'nde hükümdarların tahttan inip tahta çıkmasını sağlayan vezirdir. 2. gıyasettin keyhüsrev onun sayesinde tahta çıkmıştır, ama köpek'in bu etkisinden korktuğu için 1200lü yılların ortalarında bir yemek esnasında zehirlettirip öldürülmüştür.
  2. adı olan köpek sonradan yakıştırılan bir lakap değil gerçek ismiydi.ve aslen müslümandı. zira ismi, konya yakınlarında yaptırdığı zazadin hanı denilen kervansarayın kitabesinde "medmed oğlu köpek" olarak geçmektedir. "keykubad zamanında emir-i mimar", "emir-i şikar" yani mimari işlerden ve avlardan sorumlu emir ünvanlarını taşıyordu.