1. günlük hayatta pek işimizin olmadığı, uzaktan sevdiğimiz orta türkçe sözcüklerdir.

  bu sözcükler dilimize tekrar yerleştiği takdirde, 200 olan türk insanın günlük konuşma dilindeki ortalama kelime sayısı artacaktır diye tahmin ediyorum.

  kendi çabamla tdk kaynağıyla oluşturduğum ufak bir liste:
  1. seyran : gezinti
  2. cemre düşmek : sıcaklık yükselmek
  3. muğlak : karışık,
  anlaşılmaz
  4. araf : cennet ile cehennem arasında bir yer.
  5. tevazu : alçak gönüllülük
  6. imanı gevremek : çok yorulmak
  sıkıntı çekmek
  7. aymaz : gafil,
  gözü bağlı
  8. iffet : cinsel konudaki bağlılık
  9. deyyus : karısının, yakın bir kadının iffetsizliğine göz yuman kimse
  10. meşrep : davranış biçimi
  mizaç, karakter, huy
  11. tenkit etmek : eleştirmek
  12. uhrevi : dünyevi olmayan, ahiretle ilgili
  13. budala : zekaca geri olan kimse,
  ahmak, bön
  bir şeye aşırı düşkün olmak (kibarlık budalası)
  14. dalyarak : budalalığı yüzünden hep densizlik, küstahlık eden kimse
  15. kalender : gösterişsiz, sade yaşayan, alçak gönüllü
  özensiz giyinmiş
  16. bön : budala, saf, ahmak, avanak
  17. nekes : pinti, cimri, elisıkı
  18. ihtiyatlı : tedbir alan kimse
  19. paspal : bakımsız, dağınık, pis
  20. müptela : bağımlı, tutulmuş
  aşık
  21. izzet : büyüklük, yücelik, ululuk
  22. tenzih etmek : birini kötü davranışından soyutlayıp aytı tuttuğunu bildirmek
  23. mücrim : suçlu
  24. telakki : anlayış
  25. terakki : ilerleme, yükseliş, gelişme
  26. feragat etmek : hakkından kendi isteğiyle vazgeçmek


  peşinen ekleme: derseniz "ne salak adamsın. bunları bilmiyor muydun?" diye cahilliğimi bağışlayın. bir kısmını biliyordum ancak günlük hayatta pek kullanmıyorum.

  ayrıca (bkz: sık kullanılmayan bağlaçlar)