1. sözcüklerin, bir varlığı, kavramı, niteliği, durumu, devinimi karşılamak üzere, belirli kurallar içinde yan yana gelerek oluşturdukları sözcük toplulukları.