1. duygusal-içgüdüsel alanda ve kişilik yapısında ruhsal bozukluklann ortaya çıktığı, hatta çeşitli tipte bedensel belirtilerin görülebildiği bir hastalık durumu.

    ukteci: nivelman
  2. yalnızca ruhsal yapı ve ruhsal yaşam ile ilgili olan hastalıklar psiko nevroz adını alır -isteriler, fobiler, tutkular- - inzivaya çekilerek toplumdan ayrılma, toplumdan kaçarak kendini gizleme nevrozları da psiko-nevrozların kapsamına girmektedirler. psiko-nevrozlar kişinin özel yaratılışı ile ilgili olup, bir takım olayların ters etkileri ve hazmedilememesi sonucu bilinçsiz olarak ortaya çıkar. ruhsal yaşamdaki ilk rahatsızlıklar ve türlü anlaşmazlıkların yığılması, yaşlılık yıllarında uydurmacılığa (palavracılık) ve yapmacık davranışlara yol açabilirler.