1. iki değişken arasındaki ilişkinin birbiri ile alakalı olduğunu belirten terimdir. korelasyon katsayısı hesaplanır, eğer çıkan sonuç pozitif bir değer ise bu iki değişken birbirlerini o katsayı kadar açıklamaktadır. ve aralarında pozitif bir korelasyon vardır. örneğin havaların sıcaklığı bir değişken olsun. klima satışları da ikinci bir değişken olsun. bu ikisi arasında pozitif bir korelasyon vardır. biri arttığında diğeri de artıyor demektir, biri azaldığında diğeri de azalıyor demektir. *
  2. iki değişken arasındaki pozitif ilişkinin istatistiki açıdan anlamlı olup olmadığının gerekli test ile sınanması gerekir zira aralarındaki korelasyon katsayısı 0,25 olan iki değişken arasında istatistiki açıdan anlamlı bir bağlanım olmayabilir.
  3. yaz aylarında dondurma tüketim oranlarıyla denizde boğulan kişi sayısı arasında da olabilecek ilişkidir. özetle mantıklılık kriteri olmayan bağlantı. (burada yazar neden-sonuç ilişkisinin eksikliğine vurgu yapmış).
  4. korelasyonun kelime anlamı ilişki, bağıntı, karşılıklı bağıntı, karşılıklı ilişkidir. pozitif korelasyonu kolay bir dille açıklamak gerekirse; iki olay arasındaki bağıntının aynı yönde olması. aynı sonuca varılması; örnek; kanallara verilen ürün reklamlarıyla ürün satışlarının artışı arasındaki bağıntı pozitif korelasyondur.