1. varlığı malzemede bazı bağların koptuğunu, yeni bağlar kurulduğunu, o eski köprünün altından çok sular aktığını gösterir.
  2. cismin üzerine bir kuvvet etki ettiğinde(basınç ya da çekme)cismin kendi kendine onaramadığı deformasyon türü.etki kalktığında şekil değiştirmenin bir kısmı cisim tarafından geri alınabilir,geri alınamayan o kısım da cismin plastik şekil değiştirme alabilme kabiliyetine bağlıdır.
  3. uygulanan kuvvet sonucu gerilme akma dayanımının üzerine çıkması durumunda ortaya çıkan kalıcı şekil değişimidir. eğer malzeme boyun verirse çekme dayanımını aşmış demektir bu da heterojen pşd. olur. eğer çekme dayanımından küçük ise homojen pşd. olur
    (bkz: elastik şekil değişikliği)