1. hitit devletinde kralı denetleyen kuruldur. bu meclis hititlerin demokratik bir devlet sayılabileceğini gösterir. bu kurula kral başkanlık yapmasına karşın kralın olmadığı zamanlarda tavananna denilen kraliçe başkandır. kral karar vemeden önce buraya danışır.