1. azm-u hamam edelim, sürtüştürem ben sana,
  kese ile sabunu, rahat etsin cism-u can.

  lal-u şarap içurem ve ıslatıp geçirem,
  parmağına yüzüğü, hatem-i zer drahsan.

  eğil eğil sokayım, iki tutam az mıdır?
  lale ile sümbülü kakülüne nevcivan.

  diz çökerek önüne ılık ılık akıtam,
  bir gümüş ibrik ile destine ab-i revan.

  salınarak giderken arkandan ben sokayım,
  ard eteğin beline, olmasın çamur aman.


  kulaklarından tutam, dibine kadar sokam,
  sahtiyenden çizmeyi, olasın yola revan.

  öyle bir sokayım ki, kalmasın dışarda hiç,
  düşmanın bağrına, hançerimi nagehan.

  eğer arzu edersen, ben ağzına vereyim,
  yeter ki sen kulundan lokum iste her zaman.

  herkese vermektesin, bir de bana versene,
  avuç avuç altını, olsun kulun şaduman.

  sen her zaman gelesin, ben vehbi’ye veresin,
  esselamun aleyküm ve aleykümselam

  (bkz: sümbülzade vehbi efendi)
 2. nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdir
  tekdîr ile uslanmayanın hakkı kötektir

  nadanlar eder sohbet-i nadanla telezzüz
  dîvânelerin hem-demi dîvâne gerektir

  afv ile mübeşşer midir ashâb-ı merâtib
  kânûn-ı ceza âcize mi has demektir

  milyonlaçalanmesned-iizzetteser-efrâz
  bir kaç kuruşu mürtekibin câyı kürektir

  iman ile din akçadır erbâb-ı gınada
  nâmûs u hamiyyet sözü kaldı fukarada

  (bkz: ziya paşa)
  (bkz: terkib i bent)