merhaba! itü sözlük, içeriği dünyanın değişik noktalarında bulunan yazarlarca oluşturulan bir interaktif sözlüktür. daha fazla bilgi alabilir, üye olarak içeriğin genişlemesine katkıda bulunabilirsiniz.
 1. 1

ortanın solu

 1. bu başlıkta
 2. bakın dur
 3. sırala
 1. siyasette sağ ve sol kavramlarının zamanla değişen dünya düzenine ayak uydurmaları (ya da uydurulmaları) sonucu ortaya çıkan üçüncü yol safsatasının a veya b şubesi yoğurt kıvamında söylemi. bizde zamanında bülent ecevit söylemişti. sonra bu söylem hıyarların da katılmasıyla cacık oldu.

  burada kısaca üçüncü yolu irdelemek isterim:

  bilindiği gibi sol akımın güçlenmesi ağırlıklı olarak 19. yüzyılda avrupa'da başgösterdi. o zamana kadar sol denen kavramdan bir tek avam kamarası elemanlarının sol tarafta oturmasıyla bahsetsek herhalde pek de hatalı olmaz.

  mevzuya dönelim: avrupa'da sol hareket güçlenince kimi eylemler kanlı bir biçimde bastırıldı. ancak, zamanla bu işin askeri güçle halledilemeyeceği anlaşılınca emekçi kesime çeşitli ek haklar verildi (sağolsunlar; lutuf buyurmuşlar). çalışma saatleri azaltıldı, sendika kurma hakkı verildi, ücretler artırıldı... vs.vs.vs. hedef, olası bir sosyalist hareketin bastırılması idi. bu gerçeklerin bilinciyle düşüncelerin kutuplaşması başladı.

  zamanla sosyal demokrasi denen kavram ortaya çıktı. bu kavram, rusya'da bolşevik devrimi'nin lokomotiflerinden biri olurken, avrupa'da sosyalizm karşıtı hareketin şirin yüzü oldu. iktidarlara da geldikleri oldu, ama hiçbir zaman sosyalist birkaç söylemin ötesine gidemediler/gitmediler. o zamanlar sosyal demokrasinin en sıkı uygulandığı ülke isveç idi. hatta ecevit, isveç modeli bir sosyal demokrasi'nin türkiye'deki modeli olduklarını söylemiştir.

  zamanla sovyetler birliği dağıldı, dünyada güç dengeleri değişti. sosyalizm'le yönetilen birkaç ülke kaldı. kapitalist ekonominin kendi kendini yutan bir kara delik olduğu bilenler, orta yol denen bir şey uydurdular. ılımlı politikanın, amway'in ürün kasetlerinde bahsettiği şefkatli kapitalizmin son neferlerinin yoluydu bu yol.

  bugün ortanın solu denen hırt, sağdan neredeyse farksızdır. hatta kimi sağ partiler bunlardan daha solcu söylemlerle karşımıza çıkarlar. ortanın solu, türkiye'de ucuz şovenizmin (pahalısı sanki ne haltsa) adresi, kalesi olmuştur.

  bugün sosyalist enternasyonel toplantılarına ortanın solu partileri katılır ki, bu da dünyanın nereye doğru gittiğini yeterince anlatır sanırsam. sosyalizm, artık kapital'in elindedir.

  halbuki eskiden solcuların elinde kapital* olurdu. nereden nereye...
 2. seçimlerin yaklaşmasıyla nerenin ortanın solu olduğu anlaşılmaz durumdadır,o yüzden bir sayı doğrusundaki sıfıri orta kabul edersek mutlak değerce chp ve mhp eşit olur,işte mhp ile chp yi bir kefeye koymak isteyip de bahane arayanlar icin çözüm,ayrıca bu da kesmezse ortanın sol üstü de olunabilir
 3. çıkarları asla ortak olamayacak emekçiler ile burjuvazi arasında bir seçim yapamayanların uydurduğu şey..sebebi ise basit: her iki tarafa da yaranma isteği..bir de emekçilerin tek ve gerçek temsilcisinin ancak sosyalistler olabileceğini , halka bazı göstermelik haklar vererek gizlemek, dolayısıyla ülkedeki sistemin devamını sağlamak..
 4. sanıldığının aksine bülent ecevit'in değil ilk kez ismet inönü'nün ortaya attığı teoridir. kökü solidarizme ve aslında atatürkçülüğün esası olan sosyal faydacılığa dayanır. sonraları kavramın kendisi yine bizzatihi ismet inönü tarafından yükselen tipve öğrenci hareketlerini etkisiz hale getirmesinde kullanılan bir argüman olmuştur. hatta kavramın bu yeni içeriğiyle beraber o dönemler chp adalet partisiyle iyice yakınlaşmıştır. bir nevi yükselen ve hiç umulmadık şekilde halktan da destek bulan marksist söyleme karşı ittifaka gerekçe olmuştur yeni ortanın solu söylemi.
 5. bilindiği gibi bülent ecevit'in değil ismet inönü nün ortaya attığı ilkedir. çünkü bu kavram, chp kervanını "merkezciler" ve "sağ kanat" şeklinde ikiye bölmüştür. dönüm noktasıdır yani bir yerde. işte bu noktada inönü kendi görüşlerine ters düşen yeni yönetimle uzlaşamadığından meşaleyi, ecevit devralmıştır.
 1. 1