1. 1.organik bileşikler genellikle yanıcıdır.inorganik bileşikler yanıcı değildir.
  2.organik bileşiklerin erime noktaları genellikle düşüktür.(300 c nin altındadır.)inorganik bileşiklerin ise genellikle yüksektir.
  3.organik bileşikler genellikle suda çözünmezler,inorganiklerin çoğu suda çözünürler.
  4.organik bileşiklerinçoğunun yapısı iyonik değildir,inorganikler ise iyonik yapıdadır.
  5.organik bileşiklerde izomerizm büyük rol oynar.inorganikler de izomerizm yoktur.
  organik bileşiklerin oluşumunda katalizörlerin rolü büyüktür.farklı katalizörler kullanılarak aynı maddelerden farklı bileşikler oluşturulabilir.
  6.organik bileşiklerle yapılan reaksiyonlar fazla ısı ve zaman gerektiriler ,inorganik bileşiklerin reaksiyonları daha hızlıdır.
  7.organik bileşiklerin yoğunlukları genellikle düşüktür.


  (bkz. organik bileşikler)
  (bkz. inorganik bileşikler)
 2. organik bileşiklerin dansitesi genellikle düşüktür.
  organik bileşikler ile inorganik bileşikler arasındaki bu farklılıklar karbon atomunun periyodik cetveldeki yerinden kaynaklanır.