• videolar

 1. kullanıldığı alanlara göre üç tane anlama sahip bilimdir:

  1- morfoloji(dilbilim): "bicim bilgisi" olarak da geçer. kelimelerin ek, kök, gövde yapılarını;yapım ve çekim eklerini inceler.

  yaz-ar lar-ımız
  oku-r-lar-ımız

  2- morfoloji(biyoloji): organizmaların yapılarını inceleyen bilimdir.

  3- morfoloji(astronomi): astronomi ile ilgili biçimleri inceler.

  genel olarak baktığımızda her üç başlıktaki ortak yön "biçim ve yapı" nın incelenmesidir.
 2. ingiliz dil bilimi bölümünde okutulan bölüm derslerinden bir tanesi. dersin zorluğu hocasına bağlı olarak değişir.
 3. dilbilimde kelime içi bütün etkileşimleri inceleyen daldır. ancak kelime içi durumları inceliyor görünse de dildeki karmaşadan payını alır. doğal dillerde istisnalar var olduğu için kural tespit etmek zordur. türkçe gibi eklemeli dillerde istisnalar biraz daha azdır. fakat bu da ek sisteminin karmaşıklığı şeklinde ortaya çıkar. hangi tür kök/gövdeden sonra hangi tür eklerin gelebileceği, hangi eklerden sonra hangi eklerin gelebileceği gibi bilgiler, ki bunlar morfotaktiklere tekabül eder, morfolojinin konusudur.

  morfoloji sesbilimle de yakından ilişkilidir. kök/gövde-ek ve ek-ek etkileşimlerinde sesbilim kuralları devreye girer. sesbilim dilin gerçekliği olan sese yakınlık bakımından birinci katman ise morfoloji ikinci katmandır. bundan sonra ise sözdizim/syntax katmanı gelir. (bazı dilbilimciler morfoloji ile sözdizim arasında morphosyntax diye bir katman daha vardır der). morfolojinin sözdizimle ilişkisi çok daha karmaşıktır. özellikle çekim ekleri cümle içindeki kelime ilişkilerini yönlendirdiği için sözdizimle yakından ilgilidir. bu nedenle morfoloji bir kelimenin cümleden sökülüp incelenmesi anlamına gelmez. kelime içinde bulunduğu cümle bağlamında ele alınmalıdır. hatta anlambilimsel nedenlerle, aslında tek bir kelimenin morfolojik olarak incelenmesi için dahi paragrafın hatta metnin tamamına bakmak gerekebilir. sonuç olarak özellikle eklemeli dillerde morfoloji zorlu bir araştırma sahasıdır.