• videolar

  1. basitçe küfler tarafından üretilen toksinler olarak tanımlanabilir. mitotoksin bulaşmış gıda maddelerinin tüketimi ile orta seviyeden ağır seviyeye kadar zehirlenmeler meydana gelir.
    mikotoksin suda çözünmez, ısıya ve ultraviole ışığa da oldukça dirençlidir.
    sadece sodyum hidroksit ile muamele edilirse inaktive olur.

    25 mayıs 2007'de itüde hakkında bir sempozyum düzenlenecektir.

    (bkz: http://www.mikotoksin.itu.edu.tr/)