1. efendim adı üzerinde "meclis hükümeti"; yasama ve yürütme meclise aittir.(güçler birliği uygulanmaktadır)

  bakanların meclis içinden tek tek seçildiği hükümet sistemidir.

  **devlet başkanlığı mevkisi yoktur.**

  yürütme organı içerisinde yer alacak kişi (hükümet, bakanlar, bakanlar kurulu) mutlak yasamada görev almak zorundadır.

  türkiye'de 1921 anayasasıyla uygulanmıştır. (1946 ya kadar)

  yasamanın yürütmeyi denetleme ve düşürme gücü varken; yürütmenin yasamaya yönelik hiç bir gücü yoktur.

  bakanlar yaptıkları işten sorumludur. bireysel sorumluluk esastır. (kollektif sorumluluk yoktur.)

  iki dereceli seçim sistemi esastır. türkiye'de 1946 yılına kadar uygulanmıştır.

  **günümüzde uygulayan tek ülke "isviçre"dir.