merhaba! itü sözlük, içeriği dünyanın değişik noktalarında bulunan yazarlarca oluşturulan bir interaktif sözlüktür. daha fazla bilgi alabilir, üye olarak içeriğin genişlemesine katkıda bulunabilirsiniz.
  • görseller

    • maya sayı sistemi

maya sayı sistemi

  1. bu başlıkta
  2. bakın dur
  3. sırala
  1. rastgele verilen bir sayının kaç olduğunu bulmak için, çizgi sayısını hesaplarsınız. her bir "-" 5 ve katıdır. buna göre; üst üste sıralı olan çizgi sayısını 5 ile çarpıp, üzerine verilen nokta sayısını eklerseniz, hangi sayı olduğunu bulabilirsiniz. söz konusu durum 20 sayısında değişir. buna göre sıfır için gösterilen şekil üzerine noktalar eklenerek devam edilir. akabinde yine aynı şekil tek nokta ile ifade edilerek, üzerine sayının her bir katı için birer nokta konularak devam edilir.