1. feminist bir bakış açısı ile maskulen, pozitif bir anlam ifade etmemenin ötesinde, feodal erkeği/ feodal bakış açısını tanımlamak için kullanılan bir aşağılamayı barındırır. zira pek çok aklı başında kadın, erkekliğin iki yüz elli gram fazlalıktan ibaret olmadığını bilmektedirler. maskulen prototip içinse, o fazlalık dünyasıdır.