1. bir ülkenin kalkınması için büyük olması gereken mikroiktisadı oranlardan en önemlisidir kanımca. bu oranın büyük olmasıyla kişiler daha fazla tasarruf eder, yatırım yapacak kişi daha fazla kaynağı daha az faizle bulur. yatırımlar birkaç on yıl sonra üretime dönüşünce yıllardır tüketmeyen bireyler kesenin ağzını açar alan da memnun olur satan da. ikinci dünya savaşı sonrası almanya, japonya ve abd bunun en güzel örneğidir.