1. rezil olmak, telaşa düşmek, sinirden kudurmak, perişan olmak gibi ortamına göre birçok farklı anlamda kullanılan deyimdir.
  2. satrançta mal birine yenildiğiniz vakit söylenecek cümlecik.
    m: -şah! ve mat
    s: - ulan şu mala mat olduk.