• videolar

 1. hukuki anlamda ki yaptırım kelimesinin farsçadan dilimize geçmiş kelimedir. ancak yeni çıkan kanunların türkçeliştirilmesinden ötürü artık yaptırım kelimesi kullanılmaktadır.
 2. kamu gücü ile uygulanan, hukuka uymayı zorlama, uymayanları cezalandırma ve uyulmadığı durumlardaki zararları en aza indirmek için kullanılan, hukuk düzenini sağlamayı ve korumayı amaçlayan yaptırımlardır. hukuk düzeninin öngördüğü şekilde yerine getirilir.

  ikiye ayrılır;
  manevi müeyyide: dışlama, ayıplama, kınama
  maddi müeyyide

  bu müeyyideler şu şekillerde uygulanır;

  (bkz: cebri icra)
  (bkz: tazminat)
  (bkz: geçersizlik)
  (bkz: ceza)
  (bkz: müsadere)
  (bkz: idari işlemlerde iptal)

  ayrıca;
  (bkz: ölüm)*
  (bkz: hapis)
  (bkz: anayasa hukukunda siyasetten men)
  (bkz: parti kapatma)
 3. yaptırım; destek; hukuk kurallarının uygulanmasını sağlamak ve zorlamak için yasalara konulan hükümler; bir kuralın emir ve yasaklarına uyulmadığı zaman karşılaşılacak olan tepkidir.
 4. kurallara zorla uymayı sağlayan devlet gücü, yaptırım. türleri aşağıdaki gibi sıralanır:

  -ceza
  -tazminat (maddi ve manevi)
  -cebri icra (zorla yerine getirme)
  -zoralım (müsadere)
  -yokluk, hükümsüzlük, geçersizlik (butlan)
  -iptal