1. zorlayan nedenler anlamına gelen bir hukuk terimidir.(ing:force majeure)bu kapsamdaki anlamı kişinin elinde olmayan nedenlerle bir takım yükümlülüklerini yerine getirememesi sonucunu doğuran etkenlerdir.zorunlu olarak katlanılması gereken durum gibi bir anlamda çıkarmak mümkündür.
  2. kişilerin iradesi dışında gelişen olaylardan dolayı, özel hukuk sözleşmeleri, işlenen suçlar gibi hukukun çeşitli alanlarında kişinin sorumlu tutulmaması sonucunu doğuran olaylar silsilesidir.
  3. olağanüstü hal ile karıştırılır. her mücbir sebep bir olağanüstü haldir ama her olağanüstü hal bir mücbir sebep değildir. mücbir sebepte olayın ortaya çıkmasına yol açan durum, borcun ifasını engelleyen olay; borçlunun işletme faaliyeti ile ilgisi olmayan bir dış kuvvetin etkisi ile meydana gelir. olağanüstü halden farkı budur. mesela, işyerinde yangın çıkmışsa olağanüstü hal (kişinin kusuru yoksa), ama deprem, kuraklık vb durumlar ortaya çıkmışsa mücbir sebep sözkonusu olur.
  4. bir sigorta sözleşmesinde, sözleşmeye taraf olan kişilerin kontrolü dışındaki doğal ve doğal olmayan nedenlerdir. örneğin; savaş halindeki devletin koymuş olduğu sınırlamalar, benzer yasal ve idari uygulamalar, grev ve lokavt hali gibi sözleşme taraflarının yükümlülüklerini yerine getirmelerine engel ve onların kontrolünde olmayan nedenlerdir.