1. edebiyatta sözün etkisini artırmak için, bir varlığı, nesneyi veya kavramı, olduğundan çok fazla veya az gösterme şeklinde yapılan sanattır.
  2. mübalağa ırsi midir, ırki midir? mesela acemlerin çok mübalağa yaptıklarını söylerler; "acem palavrası" diye bir deyim de vardır.

    mübalağanın kıvamını bilmek lazımdır. yoksa sığ ve beş para etmez bir şey oluyor. bize de "öeh" demekten fazlası kalmıyor.
  3. yerine göre bir sanattır, yerine göre bir yalan, yerine göre en gerçek.

    insandan insana kıvam farkı olacağından dolayı bazıları için içsel gerçek olan bazıları için mübalağa olabilir. o nedenle ne mübalağa edenler biter ne mübalağadan bıkanlar. bir gün bir şeyi mübalağa eden başka gün başka şeyi mübalağa edebilir, onu kınayan başkası kendisi mübalağaya varabilir.

    tabii olmayanın sun'i abartısı ise her halükarda net bir şekilde ortada olmayabilir.