1. aslına bakılırsa kimya mühendislerinin daha iyi açıklayabilecekleri fakat benim kısaca; küresel simetrik elektron dağılımlarının korunamayarak geçici de olsa; bir yük meydana gelmesi sureti ile oluşan kutuplanma sonucu gerçekleşen bağlara denilir diyerek açıklayacağım hadise.
  2. indüklenmiş dipol ile indüklenmemiş dipol bağlarının diğer ve popüler adı. polar moleküllerinin hepsinde vardır.

    fritz london tarafından bulunmuş ve kendisinin -her zamanki gelenek olan- soyadı verilmiştir.