1. " (hz.) ali'den daha üstün yiğit, zülfikâr'dan daha keskin kılıç yoktur " manasına gelen, özellikle alevi vatandaşlarımız tarafından çok sevilen güzel bir söz.
  2. bu arapca sö­zün aslının, «lâ seyfe illâ zü'l-fekaar ve lâ fetâ illâ alî» olduğu ve «uhud» savaşındaki yararlığı dolayısıyle cebrail (a.s) tarafından, hazret-i alî hakkında söylendiği rivayet edilir