1. genel olarak; tecrübeli ve kuvvetli insanların zor şartları, zorlukları sevdiği anlamına geldiği sanılsa da; aslen pek de iyi bir şey demeyen bir atasözümüzdür.*

    anlamı; kendi yararına bir iş yapmak için fırsat kollayan kişinin, kimsenin bu işe engel olamayacağı, karışık ve karanlık zamanları tercih edeceğidir.

    'kurt puslu havayı sever' şeklinde bir kullanımı da mevcuttur.