• görseller

  • kurmay
 1. teğmen iken girilen sınav ve mülakatlar sonucu kazanılan sıfat. rütbe değildir, rütbenin başına getirilir, kurmay olamamış bir suby general olamaz.
 2. üsteğmenliğinin 3. yılından itibaren * yüzbaşı olana kadar harp akademileri sınavını kazanıp bu akademiyi bitiren subaylara verilen ünvan. bilinenin aksine kurmay olmayan bir subay da general ya da amiral olabilir.
 3. kurmay onbaşılar varmış zamanında.
  komutanın biri iş yapmakta olan bir askeri görür, askere o işi yapmasını kimin söylediğini sorar,
  -kim dedi sana bunu yapmanı?
  +kurmay onbaşım söyledi komutanım(komutan dumura uğrar)
  -kurmay onbaşı ne demek oluyor? lan,
  +komutanım çavuşluk sınavını kazanamayan onbaşı demek oluyor.(olay tamamıyla gerçektir,yıl 1968-70)
 4. çark, topçu elektrik gibi sınıf rütbesidir aslında.kurmaylığın özelliği ise terfilerinin daha kısa sürede olması ve kıdemlerini daha çabuk almasıdır.kurmay olmak için yüzbaşı iken kurmaylık sınavına girmek bu sınavı kazanmak ve bundan sonraki eğitimde başarılı olmak gerekir. bir asker normal şartlar altında rütbesi albayken emekli olur fakat kurmaylar daha cabuk kıdem alıp terfi ettikleri için paşalığa kadar yükselebilirler.
 5. genel olarak bilinenin aksine kurmay olmayan subay da general (ve tabii ki amiral) olabilir, örneği de çoktur. sadece kor ve or olmak için kurmaylık mecburidir.