• videolar

  1. sıvı, katı veya buhar fazdan, kristalin bir katı oluşturma işlemi. iki aşaması vardır. çekirdeklenme ve kristal büyümesi. çekirdeklenme aşamasında atomlar yüzey enerji kararlı olacak kadar bir yapı oluşturur. kristal büyümesi aşamasında ise bu çekirdeğe yeni atomlar eklenerek büyür. atomlar çekirdeğe eklenirken belirli bir düzen gösterdikleri için kristallenme denir. silikon çipler bu şekilde, sıvı silikonun kristallendirilmesi ile hazırlanır. ayrıca kimyada bir ayrım yöntemi olarak da kullanılır. ayrılmak istenen maddenin kristalleşmesi için gereken şartlar sağlanırsa (çözeltinin aşırı doygun hale getirilmesi, sıcakliğin düşürülmesi vb.), ayrilmak istenen faz kristallenerek çozeltiden ayrılır.
    kar tanecikleri, sarkıt ve dikitler, değerli taşlar da doğada bu şekilde oluşur.