1. yapılacak bir tıbbi müdahalenin doğuracağı sakıncadan dolayı yapılmaması gerektiğini bildiren terimdir. yapılması ise malpraktis olarak değerlendirilip uygulayıcıya çeşitli hukuki sorumluluk doğurur.