• videolar

  1. enzimlerin aktivite gösterebilmeleri için gerekli olan, ancak protein yapıda olmayan, genellikle metal iyonlarından meydana gelen prostetik gruplardır. enzime kovalent bağlanarak aktif merkezlerinde konformasyonal değişime sebep olurlar.
    apoenzime (inaktif) kofaktör bağlanınca oluşan yapı kofaktör değildir, holoenzimdir (aktif).