1. bir ülkede yerli para cinsinden munzam karşılık oranı "m" olduğu durumda, merkez bankasının piyasaya 100 para birimi likidite enjekte etmesi ile piyasada 1/m büyüklüğünde para oluşur. (1/m)-100 bu toplamın içindeki yaratılan kaydı paradır.
  2. maddi varlığ ı olmayan ancak banka hesaplarına alacak yada borç olarak kaydedilmesi sonucu olu şan ödeme aracıdır. bankalar yarattıkları kaydi para için belli bir oranda karşlık ayırmak zorundadır bu da bankaların sınırsız kaydi para yaratmalarını engeller. diğer adı banka parasıdır.