1. bir çoçuk şarkısında geçen belirtili isim tamlaması

    fış fış kayıkçı
    kayıkçının küreği
    hop hop eder yüreği
    akşama fincan böreği

    (bkz: fincan böreği)