1. saz şairi ihsan ozanoğlu'nun bir şiiri;

  öyle bir cevher ki dünyaya bedel
  biçilmez pahası kastamonu’nun.
  yapılsa tükenmez o kadar güzel,
  haşredek senası kastamonu’nun.

  türk yurdunun gerçi her yeri şirin;
  ayrı cazibesi vardır her yerin,
  velakin tesiri füsunu derin
  aşıklar sinası kastamonu’nun.

  güneş hayran bakar geçerken burdan;
  mehtap bir dilberdir saçları nurdan
  yıldızlar baygındır vecd-ü sürurdan
  başkadır seması kastamonu’nun.

  her yabancı meftun,her gönül beste
  şiirler söylenmiş hem deste deste
  canverir cansıza tek bir nefeste
  iksirdir havası kastamonu’nun.

  gelen gönül verir, yaşdöker giden,
  bu yerdir dilsizi şen bülbül eden
  kudretin elidir ruhları yeden
  seheri,sabası kastamonu’nun.

  maveraların bu yerdir kapısı
  özlü bir şiirdir toprak yapısı
  rüzgarlarında var cennet kokusu
  zariftir edası kastamonu’nun.

  her köşesinde var billur bir kaynak
  sayısızdır çeşme,dere ve ırmak
  vasf olunmaz asla sürmeli mutlak
  subaşı sefası kastamonu’nun.

  misli dağı, uzunyazı, fatıra,
  paşasuyu nasıl gelmez hatıra ?
  beypınarından geç halkacılara
  şendir göl ovası kastamonu’nun.

  sulucaöz, hacı ibrahim dağı
  açıkmaslak, hacı kadının bağı
  çuhadaroğlu’nda gör solu sağı
  ılgaz müntehası kastamonu’nun.

  bir yanda muhteşem ve sonsuz orman
  bir yanda tarla, bağ, bahçe ve bostan
  burası ağaçtan yeşil bir umman
  hoştur temaşası kastamonu’nun.

  sürüler yayılır yamaçlarında
  top top çiçek açar yamaçlarında
  türlü kuşlar öter ağaçlarında
  gönüller şifası kastamonu’nun.

  bakir bir gönüldür tabiat burda
  her taraf bir tablo seyreyle dur da.
  bir şaheser ki yok misli bir yerde
  gülşeni, yaylası kastamonu’nun.

  nereye baksan bir örnek cennetten
  bir kaynak ki akar ta meşiyetten
  bir başka cazibe taşır kudretten
  baharı, şitası kastamonu’nun.

  kentleri mamurdur, köyleri gülşen
  vadileri feyyaz yamaçları şen
  ayrıylamaz bir ke buraya düşen
  derindir hülyası kastamonu’nun.

  muhtaç değildir bu yer tasvire söze
  canlı bir tarihtir tabii müze
  nazar et her yana göz süze süze
  cazibtir siması kastamonu’nun.
  suluk, olukbaşı, yukarıpazar
  göklere yükselmiş bir anıt, hisar
  toklu, incitepe, bahçeler, bağlar
  gökırmak mecrası kastamonu’nun.

  muhkem sıralanmış kaledir dağlar
  dağlar semaları vadiye bağlar
  bin yüz yirmi dokuz muhtarlığı var
  on iki kazası kastamonu’nun.

  uzanır bir şerit gibi şosalar
  gönülden silinir burda tasalar
  dağılır kederler, gamlar kussalar
  geniştir sahrası kastamonu’nun.

  her semti her yanı ziyaret yeri
  sanatlar diyarı ticaret yeri
  baştanbaşa türlü ziyaret yeri
  dağ, bel her parçası kastamonu’nun.

  burada yetişir türlü nebatat
  balı yağı boldur yiyene minnet
  kendir, keten, tahıl, pirinç, sebzevat.
  mebzuldur meyvası kastamonu’nun.

  ayvası armudu derde devadır
  hele üryanisi mahz-ı şifadır
  inciri üzümü cana safadır
  meşhurdur elması kastamonu’nun.

  küçük sanatlarda yoktur menendi
  kendi yağı ile kavrulur kendi
  köy ve şehir halkın hepsi efendi
  ednası, alası kastamonu’nun.

  halk bilir cana can katmasını da
  kazanmasını da tutmasını da
  yeri gelince sarf etmesini de
  çoktur ağniyası kastamonu’nun.
  evleri bahçeler içinde zarif
  sokakları şirin manzara latif
  her bakımdan güzel her yönden nazif
  kurulmuş binası kastamonu’nun.

  sözün en doğrusu budur .................
  yedi kapı otuz altı mahalle
  han, hamam, imaret, dükkan bilcümle
  çok eski inşası kastamonu’nun.

  caddeler andırır bir hiyabanı
  stadyumu, cumhuriyet meydanı.
  belediye parkı, kışla alanı
  zevk dolu fazası kastamonu’nun.

  bir su içen yahut geçen yanından
  nasrullah’ın çifte şadırvanından
  bir daha gelmemek olmaz şanından
  yamandır burası kastamonu’nun.

  kıyafet medeni, vücutlar gürbüz
  asalet timsali buruda her yüz
  karıksız katıksız türktür düpedüz
  maddesi manası kastamonu’nun.

  dili gibi saftır dini imanı
  bir su kadar berrak fikri vicdanı
  yiğitlerin burasıdır harmanı
  yoktur hiç pervası kastamonu’nun

  gurbet olmaz burada halk cana yakın
  sen yalnız edebi erkanı takın
  düşmanca sözlere aldanma sakın
  var çok mezayası kastamonu’nun

  ceylanlar dolaşır ormanlarında
  pehlivanlar gezer meydanlarında
  kötüler savrulur harmanlarında
  serttir fırtınası kastamonu’nun.
  kastamonu bilir hakkı hürmeti
  içtendir dostluğu rahmi, şefkati
  birdir çiğnendi mi nefis izzeti
  neferi paşası kastamonu’nun

  müslümanlık burda güneş gibidir
  ahlak dokunulmaz ateş gibidir
  halkı meleklerle yoldaş gibidir
  olmaz bivefası kastamonu’nun.

  aynı hakikattır ne kadar övsek
  gelenekleri hoş görgüsü yüksek
  konukseverlikte yok misli gerçek
  üstündür sefası kastamonu’nun

  hele yemekleri: katmer, etliekmek
  pastırmalı pide, burmalı çörek
  göveç, kebap, mantı, bandırma, börek
  eşsiz baklavası kastamonu’nun.

  ........

  halk asil ve merttir nankörlük etmez
  burada yetişen bir daha yütmez
  dört bir yanı yatır saymakla bitmez
  ulu evliyası kastamonu’nun.

  tarihte almış en şerefli yeri
  irfanın menbaı, ilmin mekarri
  seyyar kütüphane gibi her biri
  boldur uleması kastamonu’nun.

  resim ve mimarı tezhip ve yazı
  bülbül eder söyletiriz her sazı
  burda çıkar her hünerin üstazı
  çoktur fuzalası kastamonu’nun.

  herkes bilir ki bu vilayet halkı
  daima kaldırır çiğnetmez hakkı
  derindir vatan ve hürriyet aşkı
  vatandır leylası kastamonu’nun.

  yiğit olan gezmez semt-i hilafta
  er süngüsü durmaz kında kılıfta(gılafta)
  istiklal harbinde evvelki safta
  müthiştir kavgası kastamonu’nun.

  hakikat kılıncı arşa asılır
  bir kahraman ne hüner, ne kısılır
  bir darbede ejder olsa yasılır
  keskindir palası kastamonu’nun.

  cinnettir saldırmak türkün yurduna
  dokunma turanın eski kurduna
  akıncılar geçti hasmın ardına
  çoktur şühedası kastamonu’nun.

  büyüktür payı o korkunç savaşta
  gelir yiğitlikte daima başta
  maziye bak gör de fikren dolaş da
  tarihtir aynası kastamonu’nun.

  ayrılmaz bütündür türk memleketi
  kaynaşmış bir kütledir türk milleti
  unutulmaz inkılaba hizmeti
  koç yiğit dünyası kastamonu’nun.

  canım feda olsun hakkı görene
  er odur ki davasında direne
  hakkıdır kavuşmak bir gün trene
  servetler deryası kastamonu’nun

  toprağın hazine sağ ile solu
  altını sorarsan servetle dolu
  bir gün gelir elbet bulunur yolu
  altın’ı , elma’sı kastamonu’nun.

  merd olan her zaman gerçeği kollar
  açılacak daha nice daha okullar
  türlü fabrikalar hangarlar yollar
  bey olacak gedası kastamonu’nun.

  gezdim şam’ı şarkı ben adım adım
  nerde olsam öz yurdumu aradım
  bitmesin haşre dek budur muradım
  her dem itilası kastamonu’nun.

  hey benim vatanım cevher vatanım
  bir taşı cihana değer vatanım
  ben sana bağlıyım dilber vatanım
  oldum müptelası kastamonu’nun.

  payem sensin nam-ü nişanem sende
  ten sende can sende cananım sende
  gönlüm sende aklım izanım sende
  bitmez macerası kastamonu’nun.

  o kadar güzelsin ki nazarımda
  seni sayıklarım ihtizarımda
  nem varsa yoğum da benim varım da
  gönül aşinası kastamonu’nun.

  güzel vatan sende daima gözüm
  sen gülersen benim de güler yüzüm
  her seni ister hep seni özüm
  pek derin sevdası kastamonu’nun.

  senden uzaklarda duramıyorum
  gönül yarasını saramıyorum
  cenneti verseler aramıyorum
  olamam cüdası kastamonu’nun.

  bir gün ben de elbet çıksam aradan
  ayrılsam gerektir aktan karadan
  beni cüda etme ulu yaradan
  olurum fedası kastamonu’nun.

  ezelden borçluyum nam-ü şanımı
  bu topraklara ben hatta kanımı
  tanrım burada al benim canımı
  etme binevası kastamonu’nun.

  gurbette ölürsem huda eğer de
  nakledip yatmazsam doğduğum yerde
  kurtulamaz asla yevmi mahşerde
  elimden yakası kastamonu’nun.

  netice-i kelam niyazım budur
  hak cümleyi etsin lütfiyle mesrur
  dilerim ki olsun mesut ve mamur
  dünyası ukbası kastamonu’nun.

  kastamonu işte vatan değil
  can içre canandır sade can değil
  elde gönül sazı bu ozan değil
  var nice şeydası kastamonu’nun.